home

Galerie

Předprodej kompletu za výhodnou cenu
skončil k 31.3.2011.
Dále můžete objednávat jednotlivé svazky.

Tisíc a jedna noc

Slavný soubor orientálních vyprávění Tisíc a jedna noc v osmi svazcích,
v luxusním provedení vychází u příležitosti 300. výročí vydání prvního francouzského překladu.

První souborné české ilustrované vydání

Vydává Euromedia Group, k.s. ODEON
Z arabského originálu podle egyptské redakce z druhé poloviny XVIII. století (kalkatské vydání W. H. Macnaghtena z let 1839–1842)

Přeložil, poznámky a doslov napsal Felix Tauer
Úvod napsal Jaroslav Oliverius
Graficky upravila a obálku navrhla Viera Fabianová
Odpovědná redaktorka Petra Diestlerová
Technický redaktor David Dvořák

Vytiskly Tlačiarne BB, spol. s r. o., Banská Bystrica
Vydání čtvrté, v Euromedia Group druhé

Prague Euromedia Celebrates 'Arabian Nights'

31.1.2011 (1/31/2011), Petr Vacek, Andreas Kaulfuss, Josef Somr, Prague

This is no fairytale from "Arabian Nights" - Direct Group's Euromedia Group has really launched one of the Czech Republic's biggest book projects this year. The first volume of the famous collection of stories "One Thousand And One Nights," colloquially known as the Arabian Nights, was presented in the foyer of Prague's Kaiserštejnský Palace - accompanied by Arabic music, a belly dancer and a lot of media interest.

The work was introduced by popular Czech actors - from the left Josef Somr and Hana Maciuchová (f.l.):

Following the "Golden Bible" (see BeNet report), Euromedia has published another treat for booklovers - an edition of "Arabian Nights" produced with the same claim to sumptuousness as the limited edition large-format Bible. Each of the eight volumes in the series has a different color, and all of them are printed on fine paper with gold lettering, and their covers and spines are lined in silk. But the book's main attractions are the numerous detailed illustrations especially created for this project by eight well-known Slovak artists: Karol Ondreicka, Róbert Brun, Peter Pollág, Dušan Kállay, Dávid Ursiny, Peter Uchnár, Jana Kiselová Siteková and Igor Piacka.

The presenter Peter Vacek and the arabist Professor PhDr. Jaroslav Oliverius, author of the foreword to the new edition of The Thousand and One Nights:

The origin of the illustrators already indicates that this is a joint project by Euromedia and its Slovak subsidiary Ikar, which launched the series in February 2010 and since then has launched a major media campaign to promote it. Like their Slovak colleagues, Euromedia in the Czech Republic was also able to draw on an existing translation of the texts, in this case the renowned translation by the Czech orientalist Felix Tauer from the late 1950s and early 1960s, based on the "Calcutta" edition of "One Thousand And One Night."

For although children's fairytale book editions in Germany often suggest "Arabian Nights" is a single text, it is actually a series of stories from different times whose often erotic and religious texts are aimed at adult readers. Over the centuries, various versions and collections were circulated with stories from the Indian, Persian and Arab cultures. All versions, however, have one common text - the story of the beautiful Scheherazade who has to tell an embittered King a new and interesting story night after night in order to escape execution.

The moderator Peter Vacek and Andreas Kaulfuss, EMG CEO (f.l.):

Euromedia is publishing its new edition of "One Thousand And One Nights" to mark the first translation of the collection into a European language about 300 years ago by the French orientalist Antoine Galland. He discovered an Arabic edition in the royal library in Paris in the late 17th century, which he translated into French and published at some point between 1704 and 1715. The work was one of the most successful books of 18th-century Europe. Incidentally, Galland added a few stories to the collection such as "Sinbad the Sailor," "Aladdin" and "Ali Baba and the 40 Thieves," which are probably known by every child today. These stories were not originally part of "Arabian Nights" but came from other sources. (wit)

Reflex - Labyrint kultury - tipy a glosy

27.1.2011, Reflex str. 70

KNIHA TISÍC A JEDNA NOC Něco pro ty, kteří nemají hluboko do kapsy a již v knihách vidí nejen prostředníky příběhů, ale i artefakty. Nakladatelství Odeon v průběhu roku 2011 vydá osm zlatě oříznutých, krásně malovaných, hedvábím obalených svazků s výběrem toho nejlepšího, co od 7. do 16. století tradovali od Indie přes Persii nejnadanější vypravěči arabského světa (ve výborném, osmdesát let starém překladu Felixe Tauera). Více čtěte na www.1000ajednanoc.cz. Odeon, 2011

Knižní svět na ČT2

22.1.2011

Televizní záznam sobotního pořadu Knižní svět na ČT2, kde byla reportáž ze křtu odeonského vydání Tisíce a jedné noci, lze najít na: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/21154215603-knizni-svet/obsah/141988-reportaz-tisic-a-jedna-noc

TV Nova

13.1.2011

Záznam reportáže TV Nova, jejímž tématem bylo odeonské vydání Tisíce a jedné noci, lze najít na: http://tn.nova.cz/bin/search_adv_media_desc.php?media_id=713871

Kultura s Dvojkou na ČT2

13.1.2011

Televizní záznam včerejšího pořadu Kultura s Dvojkou na ČT2, jehož tématem bylo odeonské vydání Tisíce a jedné noci, lze najít na: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/211542156000008-kultura-s-dvojkou

Šahrázád opět vypravuje

13.1.2011, Literární noviny, str. 19, Nové knihy

Tři sta let uplynulo od prvního západního vydání orientálních příběhů, známých jako Tisíc a jedna noc. Výročí připomíná nové české vydání dnes již klasického souboru Felixe Tauera. To se ke čtenářům během letošního roku dostane v bohatě ilustrovaných osmi svazcích, vázaných v hedvábí, zdobených zlatou ořízkou a opatřených vydavatelskou značkou Odeonu. První díl si to právě namířil na pulty knihkupectví. Zlomek příběhů, které vyprávěla chytrá orientální princezna Šírázád, později zvaná spíše Šahrázád, známe asi všichni. Stávaly se základem oblíbených pohádek, které nám zprostředkovávali zkušení vypravěči, žily si svým vlastním literárním životem. Jen v češtině najdeme variace Hrubínovy, Petiškovy, Hulpachovy, Daniely Fischerové, ale také muzikálové libreto Vratislava Blažka. Nahlédneme-li hlouběji do času, dostaneme se až k Václavu Matěji Krameriovi a jeho Arabským pohádkám z roku 1795. Ty by nás při bližším ohledání zdrojů zavedly – přes německé verze – až k Antoinu Gallandovi, francouzskému profesoru arabštiny. Jeho parafráze vydané v letech 1704 až 1717 evropské čtenáře okouzlily. Jak by ne, Galland dobře znal vkus svých současníků a své verze orientálních vyprávění mu uzpůsoboval. „Zájem o zdařilou Gallandovu parafrázi a údiv, který v Evropě vyvolaly v ní obsažené příběhy, vyústil v čtenářskou psychózu, srovnatelnou snad jedině s někdejší španělskou mánií pro fantastické rytířské romány,“ napsal v komentáři k nejobsáhlejšímu tuzemskému vydání orientálních předloh Felix Tauer.

Ke svému vlastnímu překladu pásma příběhů Tisíce a jedné noci se náš přední orientalista Felix Tauer (1893–1981) chystal vlastně už od svých univerzitních studií. První plody se objevily už na počátku dvacátých let. O celek příběhů Tisíce a jedné noci, rozvržený do několika svazků, postupně jevily zájem různé nakladatelské domy, finanční tíseň však nikdy nedovolila projekt zdárně dokončit. To se podařilo až v letech 1958 až 1963, kdy osmidílný komplet vyšel v tehdejším nakladatelství Československé akademie věd. Sice bez ilustrací, zato s doslovem, který, jak píše sám Tauer, „svými bezmála 140 stranami nabyl povahy monografie“. Tauer vycházel zejména z vydání, které pořídil a v letech 1839–1842 v Kalkatě vydal William Hay Macnaghten, doplňoval však tento zdroj, obecně považovaný za nejspolehlivější, i z jiných pramenů.

Co je to tedy vlastně za knihu, která se nám nyní dostává do rukou v exkluzivní výpravě. Odpověď nabízí orientalista Jaroslav Oliverius v zasvěceném doslovu: „Monumentální sbírka nazvaná Kniha Tisíce a jedné noci (Kitáb Alf laila wa laila) je právem pokládána za největší dílo fabulačního umění Orientu. Na jejím vzniku a vytváření se po staletí podíleli nesčetní anonymní vypravěči, tradenti, kompilátoři, literáti a redaktoři od Indie a Íránu až po Egypt. Z literárněhistorického hlediska se řadí k památkám středověké arabské literatury, neboť je psána arabsky a na její podobě mělo rozhodující podíl arabské prostředí. Na Západě se o této sbírce často hovoří a píše jako o pohádkách Tisíce a jedné noci. To však zdaleka neodpovídá jejímu neobyčejně bohatému žánrovému fondu. Pohádky jako takové tvoří v Knize Tisíce a jedné noci poměrně malou část, i když je v ní mnoho pohádkových motivů, fantastiky a nadpřirozených jevů a bytostí. Kniha ve svém celku představuje neobyčejně pestrou směs epických žánrů – pověstí, legend, pohádek, příběhů a vyprávění z reálné historické skutečnosti, bajek, novel, cestopisných cyklů i rozsáhlých románů.“

Výtvarného doprovodu nového vydání Tisíce a jedné noci se ujali přední slovenští kreslíři. Třetí svazek vyjde například s ilustracemi Petera Pollága. Šestý díl příběhů Tisíce a jedné noci ilustroval v Čechách stále úspěšnější Peter Uchnár.

Poutavé příběhy se zlatou ořízkou

12.1.2011, Lidové noviny, MARTA ŠVAGROVÁ, str.8, Kultura

Arabská hudba, tanečnice, herci, kamery a objektivy fotoaparátů byly včera v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně svědky vítání luxusní publikace. První díl zamýšlené osmisvazkové řady Tisíce a jedné noci spatřil světlo světa.

Sbírka označovaná za největší dílo fabulačního umění Orientu nevychází u nás zdaleka poprvé. Tradiční překlad Felixe Tauera opatřil rozsáhlým poznámkovým aparátem (Poznámky a vysvětlivky zabírají padesát stran formátu A4!) Tauerův žák, arabista Jaroslav Oliverius. Vysvětluje, že i v současné době se tímto dílem zabývají stovky specialistů. Nebylo tomu tak, jak upozorňuje, vždy. Tuto „pololidovou středověkou arabskou literaturu“ západní literární vědci nebrali tak docela za vysoké umění pro její folklorní původ a proto, že nebyla psána vybroušenou spisovnou arabštinou. Přesto už první - francouzský - překlad, od jehož vydání uplynulo 300 let, byl nesmírně úspěšný a stal se vedle bible údajně nejčtenější knihou 18. století. Od té doby se její vydání stále opakují a je v nich možné znovu objevovat nové a nové vrstvy - od poutavých Šahrazádiných příběhů samotných po detaily středověkého arabského světa k ponaučením, jež platí dodnes. Nejsou to pohádky pro děti, jsou to texty pro dospělé. Jejich využití však doznalo mnoha variací, jsou vděčným materiálem (i rozhlasovým, jak doložili včera Hana Maciuchová a Josef Somr připomínkou své obsáhlé práce pro ČRo).

Současné vydání Tisíce a jedné noci uvádí Euromedia Group - Odeon s vyhlídkou všech osmi dílů v roce 2011. Vycházet budou do listopadu, v hedvábné vazbě se zlacenou ořízkou a ozdobnou ražbou z německé knihařské dílny Richard Mayer, s bohatými ilustracemi v nichž se vystřídá osm výtvarníků (první svazek připadl Karolu Ondrejičkovi). Exkluzivní edice, spíše sváteční než užitková, napovídá, že před usnutím si takovou knihu asi číst nebudeme, ačkoli vyprávění bezesné noci evokují.

ČT24, Noční události

11.1.2011

Reportáž z včerejší slavnostní prezentace Tisíce a jedné noci (Odeon) v Kaiserštejnském paláci odvysílala ČT24 v Nočních událostech ve 23.15 - můžete vidět na: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/211411023000111-nocni-udalosti (20:55)

Nova, Snídane s Novou

11.1.2011

Reportáž z včerejší slavnostní prezentace Tisíce a jedné noci (Odeon) v Kaiserštejnském paláci odvysílala televize Nova: http://voyo.nova.cz/multimedia/snidane-s-novou-11-1-2011.html (16:45)

Tisíc a jedna noc ve zlatě a hedvábí. Teď vyšel první díl

11.1.2011, Mladá fronta DNES, str.7, Kultura
Alice Horáčková

Kdo by neznal alespoň z doslechu poklad Orientu, rozsáhlou sbírku příběhů o Šahrazád, Sindibádovi, Aládínovi či Alí Babovi? Nyní se Tisíc a jedna noc dočkala nové, luxusní podoby. První díl z plánovaných osmi svazků, které vyjdou do konce letošního roku, dnes vstupuje na pulty knihkupectví.

PRAHA Hedvábný obal, zlatá ořízka, osm různě tónovaných svazků. Nové vydání sbírky Tisíc a jedna noc bude jedním z největších knižních projektů letošního roku. Dnes se na trhu objeví první díl, který provázejí barevné ilustrace slovenského výtvarníka Karola Ondreičky. Ta volba není náhodná: luxusní podoba arabské klasiky vznikala v česko-slovenské spolupráci, jen s tím rozdílem, že Češi se mohli opřít o záslužný překlad Felixe Tauera z přelomu padesátých a šedesátých let. Tauer do češtiny převedl takzvané kalkatské vydání Tisíce a jedné noci, považované za jedno z nejúplnějších a nejspolehlivějších. „A vezír králův měl dvě dcery, starší se jmenovala Šahrazád amladší Dunjázád. Ta starší četla knihy, dějiny a životopisy králů předchozích a zprávy o národech minulých. Říkalo se, že sebrala tisíc knih z knih dějepisných, týkajících se zašlých národů a dávno zmizelých králů a básníků,“ patří k nejznámějším pasážím z Tisíce a jedné noci.
V těch nocích bojuje krásná a důvtipná Šahrazád svými příběhy o život. Zklamaný král Šahrijár, který vládne perskému Samarkandu, se totiž po nevěře své ženy rozhodne každou dívku, s níž stráví noc, popravit.

Kniha vznikala v Indii, Íránu i Egyptě.

Ale to všechno je jen rámec: ve skutečnosti jde o džiny, rybáře, darebáky, otrokyně, hrbáče, obry, zakleté jinochy, létající koně i cesty námořníka Sindibáda. Sbírka Tisíc a jedna noc se rodila několik století v různých zemích, utvářela ji fantazie mnoha vypravěčů a kompilátorů a konečné znění jí dalo arabské prostředí. Nejstarší části pocházejí z Indie a Íránu, poté se příběhy rozrostly v Iráku a „dozrávaly“ v Egyptě -zřejmě až do 18. století.
„Egyptské náměty mají povýtce lidový ráz. Hýří humornými, groteskními, satirickými a anekdotickými příběhy, jejichž hrdiny jsou prohnaní taškáři, šibalové a podvodníci, a nešetří ani ostrou sociální kritikou vůči představitelům státní moci,“ píše v předmluvě arabista Jaroslav Oliverius.

Pohádky i milostné příběhy s nevěrou

I když je Tisíc a jedna noc občas označovaná za pohádky, je to na mnoha místech spíše čtení pro dospělé, včetně milostných až lechtivých narážek. Ostatně jak podotýká Oliverius, hrdinkami řady příběhů jsou ženy, které oklamaly muže - to se zrcadlí například ve Vypravování o ženě, která napálila čtyři zamilované muže nebo ve Vypravování o ženě rolníkově, která podváděla manžela s pastýřem.
Kromě žánru pohádky se v souboru objevují i romány, pověsti, bajky, anekdoty, novely, cestopisy a realistické texty. Z mnoha příběhů však prosluly jen některé - Sindibádova dobrodružství, Alí Baba a čtyřicet loupežníků či Aládín a kouzelná lampa.
Pražské nakladatelství Euromedia Group rozvrhlo sbírku do osmi svazků, stejný počet dílů mělo i klíčové vydání z let 1958 až 1963 z nakladatelství Československé akademie věd. První díl se prodává za 999 korun, všechny svazky se na trhu objeví do konce roku.
Náročná edice, která celkem obsáhne na šest set ilustrací (každý díl provází ilustrace jiného výtvarníka), vznikla u příležitosti třístého výročí překladu Tisíce a jedné noci do prvního evropského jazyka - francouzštiny.
Francouzský orientalista a archeolog Antoine Galland koncem 17. století objevil v Pařížské královské knihovně arabský rukopis, který přeložil a vydal v letech 1704-1715 (datace se však liší podle zdrojů). Dílo mělo velký úspěch a stalo se jednou z nejčtenějších knih 18. století.

I když je Tisíc a jedna noc občas označovaná za pohádky, je to mnohdy spíš čtení pro dospělé, včetně lechtivých narážek.

Šahrazád přichází vyprávět

11.1.2011, Hospodářské noviny, str.10, Kultura
Ondřej Horák


Začíná vycházet osmisvazková ilustrovaná edice literární památky Kniha Tisíce a jedné noci.

První svazek nového vydání Knihy Tisíce a jedné noci bude dnes slavnostně uveden do prodeje. Nakladatelství Odeon vydává rozsáhlé dílo v osmi svazcích, které se objeví v průběhu tohoto roku. Knihy přinesou překlad Felixe Tauera a každý svazek bude ilustrován jiným výtvarníkem. Autory šesti set ilustrací jsou Karol Ondreička, Róbert Brun, Peter Pollág, Dušan Kállay, Dávid Ursiny, Peter Uchnár, Jana Kiselová Siteková a Igor Piačka.
Nakladatelství Odeon tuto edici připravilo k třístému výročí publikování prvního francouzského překladu Tisíce a jedné noci -a také navazuje na loňský úspěšný projekt Zlaté bible. Svazky Tisíce a jedné noci však nebudou tak nákladné a rovněž vyjdou ve větším nákladu: jeden kus má cenu 990 korun a od každého dílu se objeví tři tisíce výtisků. Svazky mají zlatou ořízku z knihařské dílny Richard Mayer v Esslingenu, použité hedvábí pochází z tkalcovny Bamberger Kaliko. Výrobní proces byl pak dokončen v banskobystrických tiskárnách.

Z Indie a Íránu po Egypt Arabista Jaroslav Oliverius v úvodním slově říká: „Monumentální sbírka nazvaná Kniha Tisíce a jedné noci je právem pokládána za největší dílo fabulačního umění Orientu. Najejím vzniku a vytváření se po staletí podíleli nesčetní anonymní vypravěči, tradenti, kompilátoři, literáti a redaktoři od Indie a Íránu až po Egypt. Z literárněhistorického hlediska se řadí k památkám středověké arabské literatury, neboť je psána arabsky a na její podobě mělo rozhodující podíl arabské prostředí.“ Nejstarší texty této sbírky pocházejí z Indie a Íránu a byly napsány v pehlevštině. Následně byly v Bagdádu přeloženy do arabštiny. Už tehdy bylo asi dvě stě příběhů rozděleno do tisíce nocí a základním rámcem byl příběh krále, který odhalí nevěru své manželky a jako pomstu si pak každou noc povolá jinou ženu a ráno ji nechá zabít. Do té doby, než pozná spanilou a vzdělanou Šahrazád,která vždy vyprávění rafinovaně přeruší tak, aby chtěl další noc král poslouchat dál.
Z Bagdádu, kde se korpus textů rozrostl, putoval do Egypta, a i tam ještě nabyl na objemu. Soubor tak přináší náměty indické, perské, irácké, egyptské, syrské i židovské. Přičemž se příběhy pohybují na hraně ústního vyprávění a fixovaného textu. I proto neexistuje kanonizovaná podoba tohoto rozsáhlého souboru. K nejúplnějším a nejspolehlivějším patří kalkatské vydání z let 1839 až 1842 od W. H. Macnaghtena.
Tisíc a jedna noc je pestrá nejen původem, ale taktéž žánrově. Jsou zde vloženy i rozsáhlé romány, tedy nikoliv pouze pohádky, o nichž se nejčastěji mluví v souvislosti s Tisícem a jednou nocí na Západě.

Podváděla manžela Vedle fiktivních postav se v příbězích objevují i postavy historické. O tom, že se v kompendiu prolíná vysoká literatura s ústní tradicí, pak svědčí mimo jiné postava vzdělané otrokyně Tawaddud, která zná gramatiku, filozofii, právo, stylistiku, básnictví, právo či řečnictví. Často se ale vyskytují ženské postavy, které oklamaly muže, například ve Vypravování o ženě, která napálila čtyři zamilované muže či ve Vypravování o ženě rolníkově, která podváděla manžela s pastýřem. Navzdory tomuto „volnomyšlenkářství“ všechny texty mají zřetelný punc islámského prostředí.
Česká verze textu je věrná originálu - zachovává jak pasáže psané rytmizovanou prózou, tak verše. Překlad Felixe Tauera poprvé vyšel v osmi svazcích v letech 1958 až 1963, podruhé v letech 1973 až 1975 s dodatky z některých edic a rukopisů a pak také ještě v letech 2001 a 2002.

Káva o čtvrté na ČRo Praha

11.1.2011, ČRo Praha

Záznam dnešního pořadu Káva o čtvrté na ČRo Praha, jehož tématem bylo odeonské vydání Tisíce a jedné noci, si můžete poslechnout na internetu:

ČRo 3 - Vltava, Mozaika

11.1.2011, ČRo 3, Ivana Myšková


Kniha Tisíce a jedné noci v souborném vydání

Kniha Tisíce a jedné noci je kanonickým dílem orientální literatury, na jejímž vzniku se podíleli vypravěči a literáti od Indie a Íránu až po Egypt.

Kromě pohádek zahrnuje i spoustu jiných epických žánrů – pověsti, legendy, bajky, novely, cestopisy... Evropa se s příběhy arabské kultury seznámila především díky francouzskému překladu, u jehož 300. výročí právě vychází souborné osmidílné ilustrované vydání. Nakladatelství Euromedia Group tuto řadu představuje dnes od 16 hod v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí v Praze.

ČRo Vltava (105 FM) dnes ráno odvysílala rozhovor redaktorky Ivany Myškové s naší kolegyní Petrou Diestlerovou k odeonskému vydání Tisíce a jedné noci - možno poslechnout zde nebo stáhnout zde (cca 0:17).

Arabská klasika začne vycházet v hedvábí a se zlatou ořízkou.
Všech osm dílů se objeví letos.

5.1.2011, Mladá fronta DNES, str.6, Kultura


PRAHA - Sbírka Tisíc a jedna noc je považovaná za klenot arabské literatury. Nyní se v česko-slovenské spolupráci připravuje podoba pro náročné. Příští týden vyjde v nakladatelství Odeon první kniha z osmidílné luxusní řady, která bude mít vazbu z hedvábí, zlatou ořízku a celkem obsáhne na šest set ilustrací. Každý svazek dostane jiné barevné ladění, přičemž první dva díly ilustrovali slovenští výtvarníci Karol Ondreička a Róbert Brun. Všech osm knih vyjde v průběhu letošního roku.

Nákladná edice vznikla u příležitosti třístého výročí překladu Tisíce a jedné noci do prvního evropského jazyka - a tím byla francouzština. Dataci je však třeba chápat volně, jelikož francouzské vydání se objevilo v letech 1704-1715. Mělo velký úspěch a stalo se jednou z nejčtenějších knih 18. století. Orientální pohádky, bajky, básně a další příběhy z Tisíce a jedné noci se rodily několik století na různých místech Asie a zásadně je formovala arabská kultura. Nejstarší části pocházejí z Indie a Íránu.

„Znění bylo při každé reprodukci obměňováno, doplňováno nebo zkracováno, a proto pozdější texty představují různé verze a varianty spočívající na rukopisech nestejné hodnoty a spolehlivosti,“ píše v předmluvě arabista Jaroslav Oliverius. Za jedno z nejspolehlivějších vydání je považováno to kalkatské z let 1839-1842, které do češtiny převedl Felix Tauer.

Tisíc a jedna noc v hedvábí

3.1.2011, Týden, str.61, Kultura

V osmi dílech vyjde v Česku největší literární dílo Orientu. 11. ledna vychází první svazek exkluzivního osmidílného vydání Tisíce a jedné noci.

První souborné ilustrované vydání Tisíce a jedné noci vychází u příležitosti 300. výročí prvního francouzského překladu - tedy prvního převodu příběhů do evropského jazyka. Ten se tehdy stal (vedle Bible) nejčtenější knihou 18. století, součástí mnoha rodinných knihoven a také inspirací pro mnohé přední světové literáty - Voltaira, Goetha či Stendhala. Příběhy, které vypráví moudrá Šahrazád, a oddaluje tak svou smrt, jsou ve skutečnosti dílem mnoha anonymních vypravěčů, kompilátorů a literátů od Indie a Iránu až po Egypt, a vznikaly od 7. do 16. století. „Na Západě se o této sbírce často hovoří a píše jako o pohádkách Tisíce a jedné noci. To však zdaleka neodpovídá jejímu neobyčejně bohatému žánrovému fondu,“ říká Denisa Novotná z nakladatelského domu Euromedia Group, který celou sbírku vydává. Kromě pohádek tu jsou sebrány i pověsti, legendy, bajky, novely, cestopisné cykly i rozsáhlé romány.
V překladu Felixe Tauera už vyšly příběhy Tisíc a jedna noc vícekrát, právě tento orientalista také příběhy do českého prostředí uvedl prvním kompletním překladem v letech 1928 až 1934.
Nové vydání je opatřeno rozsáhlým poznámkovým aparátem. Exkluzivitu mu dodává také vazba v hedvábí s orientálním motivem a bohaté původní ilustrace - první díl ilustroval Karol Ondreička, druhý Róbert Brun. První svazek vyjde v lednu, v běžné síti knihkupectví bude k dostání za 990 korun. Všech osm svazků vyjde postupně během celého roku 2011.

> krátce <

3.1.2011, E15, str.20, Kultura
čtk, Euromedia


Odeon chystá luxusní pohádky Tisíce a jedné noci

Kniha arabských středověkých pověstí, pohádek a legend Tisíc a jedna noc vyjde v ilustrovaném luxusním provedení. Nakladatelství Odeon vydá osm svazků při příležitosti 300. výročí prvního evropského překladu do francouzštiny. První svazek se na pultech českých knihkupectví objeví 11. ledna.

Knihy Tisíce a jedné noci vyjdou v luxusním ilustrovaném vydání

2.1.2011 iDNES.cz

Kniha arabských středověkých pověstí, pohádek a legend Tisíc a jedna noc vyjde v příštím roce v novém, ilustrovaném luxusním provedení. Nakladatelství Odeon vydá osm svazků při příležitosti 300. výročí prvního evropského překladu do francouzštiny.

První svazek se na pultech českých knihkupectví objeví 11. ledna, bude mít 376 stran a bude stát necelých 1000 korun. Knihy budou vázané ve speciálním hedvábí s orientálním motivem, zdobit je bude zlatá ořízka s ražbou.

Knihy vyjdou v českém překladu Felixe Tauera, text bude opatřen rozsáhlým poznámkovým aparátem, který by měl čtenáře uvést do kontextu doby a děje.

Tauerův překlad už vyšel v Česku několikrát. Soubor knih bude obsahovat přes 600 ilustrací od Karola Ondreičky a Róberta Bruna. Úvodní slovo napsal arabista Jaroslav Oliverius.

Na vzniku knih Tisíce a jedné noci se po staletí podíleli různí anonymní vypravěči od Indie, Íránu až po Egypt. V Evropě se o těchto příbězích mluví jako o pohádkách, což ale neodpovídá jejich žánrové šíři. V knihách lze nalézt pověsti, legendy, bajky, novely i cestopisy.

První evropský překlad z arabštiny do francouzštiny před 300 lety zaznamenal nesmírný úspěch. Vedle Bible se tehdy stala Tisíc a jedna noc nejčtenější knihou 18. století, byla součástí mnohých domácích knihoven.

Text arabských legend a pohádek inspiroval Voltaira, Goetha, Stedhala a mnohé další. Knihy Tisíce a jedné noci byly vyrobeny v rodinné knihvazačské dílně v německém Esslingenu, kde vznikla také Zlatá bible vydaná nakladatelstvím Euromedia Group v roce 2010.

Příští rok vyjdou pohádky Tisíce a jedné noci v luxusním hávu

31.12.2010, Zpravodajství ČTK

Praha 31. prosince (ČTK) - Kniha arabských středověkých pověstí, pohádek a legend Tisíc a jedna noc vyjde v příštím roce v novém, ilustrovaném luxusním provedení. Nakladatelství Odeon vydá osm svazků při příležitosti 300. výročí prvního evropského překladu do francouzštiny. První svazek se na pultech českých knihkupectví objeví 11. ledna, bude mít 376 stran a bude stát necelých 1000 korun. Knihy budou vázané ve speciálním hedvábí s orientálním motivem, zdobit je bude zlatá ořízka s ražbou.

ČTK o tom informovala mluvčí nakladatelství Euromedia Group, pod které Odeon spadá, Denisa Novotná.

Knihy vyjdou v českém překladu Felixe Tauera, text bude opatřen rozsáhlým poznámkovým aparátem, který by měl čtenáře uvést do kontextu doby a děje. Tauerův překlad už vyšel v Česku několikrát. Soubor knih bude obsahovat přes 600 ilustrací od Karola Ondreičky a Róberta Bruna. Úvodní slovo napsal arabista Jaroslav Oliverius.

Na vzniku knih Tisíce a jedné noci se po staletí podíleli různí anonymní vypravěči od Indie, Íránu až po Egypt. V Evropě se o těchto příbězích mluví jako o pohádkách, což ale neodpovídá jejich žánrové šíři. V knihách lze nalézt pověsti, legendy, bajky, novely i cestopisy.

První evropský překlad z arabštiny do francouzštiny před 300 lety zaznamenal nesmírný úspěch. Vedle Bible se tehdy stala Tisíc a jedna noc nejčtenější knihou 18. století, byla součástí mnohých domácích knihoven. Text arabských legend a pohádek inspiroval Voltaira, Goetha, Stedhala a mnohé další.

Knihy Tisíce a jedné noci byly vyrobeny v rodinné knihvazačské dílně v německém Esslingenu, kde vznikla také Zlatá bible vydaná nakladatelstvím Euromedia Group v roce 2010.

Knihy nakladatelství Odeon
bux.cz
Kontakt | Design & production: © A.I.S. s. r. o., 2010 | Vizuál: Diana Delevová
iDnes.cz
Televize Nova